Om du går i tankarna på att renovera ditt badrum är planering A och O för ett lyckat renoveringsprojekt. Även om det vore härligt om det gick att renovera badrummet på en natt kräver en badrumsrenovering planering för att du ska få dina drömmars badrum. Det kostar en del pengar att renovera ett badrum och för att inte kasta dina pengar i sjön är det viktigt att det blir rätt från början.

1. Samla inspiration
En viktig del av planeringen är att samla på dig inspiration och skapa dig en bild över vad du vill göra med ditt badrum – billig badrumsrenovering stockholm. Vad för slags renovering vill du utföra och hur omfattande får renoveringen bli? Börja inte med renoveringen förrän du har en tydlig bild av vad du vill göra.

2. Anlita hantverkare, eller inte?
Om du väljer att anlita hantverkare för din badrumsrenovering eller inte är helt upp till dig och vad för typ av renovering du vill göra. För en totalrenovering av våtrum krävs alltid experthjälp. Om du vill dra om rör eller vill lägga nya plattor kan det vara en god idé att ta in experthjälp. Om du anlitar hantverkare kan du presentera dina planer och din inspiration för firman och låta dem bli en del i planeringen.

3. Budget
Innan du skriver på avtal med hantverkare eller drar igång med renoveringsprojektet på egen hand måste du lägga upp en budget för renoveringen. Se över din ekonomi och planera hur du vill fördela dina pengar. Om du har begränsad ekonomi och stora planer är det en god idé att skriva en prioriteringslista över vad du tycker är viktigast.

4. Planlösning och inredning
Om du planerar en större renovering där hela badrummet ska göras om behöver du planera planlösningen. Det finns planeringsverktyg du kan använda dig av på internet som kan hjälpa dig se hur olika planlösningar kan se ut. Om du anlitar en entreprenad kan du även ta hjälp därifrån då de ofta vill vara med under planeringsstadiet.

5. Planera inköp
Om du ansvarar för att hantera inköpen av varor och badrumsinredning bör du planera för inköpen av detta så allt hinner komma på plats innan eventuella hantverkare kommer på plats. Lägg upp ett schema när saker måste beställas och planera för förvaring tills att renoveringen drar igång.

6. Planera renoveringen
Oavsett om du anlitar en entreprenad eller utför din badrumsrenovering själv behöver renoveringstiden planeras. Lägg upp en plan för när renoveringen ska starta, när olika moment ska genomföras och när allt ska vara klart. Om du bara har ett badrum i din bostad kan du behöva planera för ett tillfälligt boende under renoveringsperioden.