Att ta hjälp av en flyttfirma gör flytten mycket enklare, men hur hittar man en seriös flyttfirma? Vi har knepen!

Bohag 2010
Bohag 2010 är ett avtal mellan branschorganisationerna Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund och Konsumentverket. I Bohag 2010 finns dokumenterat vad som ska gälla vid en flytt, till exempel regler för betalning, avbokning och om något skulle bli skadat under flytten. Avtalet inkluderar både flyttfirmans skyldigheter och dina skyldigheter som konsument. En seriös firma följer reglerna i Bohag 2010.

Yrkestrafiktillstånd och försäkringar
Innan du bokar en flyttfirma ska du kontrollera att företaget har ett giltigt yrkestrafiktillstånd. Det måste nämligen flyttfirman ha enligt lagen. Utan ett yrkestrafiktillstånd kan inte heller flyttfirman teckna aktuella försäkringar som en seriös flyttfirma bör ha. Det kan bland annat innebära att du kan bli utan ersättning om något skulle bli skadat i samband med flytten. En seriös flyttfirma ska ha en ansvarsförsäkring och en transportförsäkring. Ett enkelt och snabbt sätt att se om en flyttfirma har ett yrkestillstånd är att kontrollera företagets organisationsnummer mot Transportstyrelsens register. Organisationsnumret hittar du vanligtvis på flyttfirmans webbplats eller via Bolagsverket. Hur kollar man upp om flyttfirman har försäkringar då? Jo, många flyttfirmor berättar om sina försäkringar på sin webbsida. Om du inte hittar informationen där så kan du bara fråga flyttfirman och begära en kopia på försäkringsbrevet.